لیزر-درمانی
لیزر درمانی و اثرات آن
آوریل 13, 2022
سی پی ام در فیزیوتراپی سبلان شرق
دستگاه cpm فیزیوتراپی در شرق تهران
آگوست 7, 2022

مگنت تراپی با بیمه

بدن ما علاوه بر ساختار فيزيكي، داراي يك انرژي نامرئي در اطراف خود است كه از آن به عنوان بيومغناطيس نام برده مي شود. هدف از اين مطلب، آشنايي با مگنت تراپی در زمينه توانبخشي و اثرات آن مي باشد.

تاریخچه:

استفاده از ميدان هاي مغناطيسي و مگنت تراپی براي بهبود درد، اقدام جديدي نيست. از مدت ها قبل از اينكه فوايد امروزي آن ها درك شود،‌ در طب باستان از روش هاي مغناطيسي براي درمان هاي پزشكي و توانبخشي استفاده شده است.

به عنوان مثال، هندو ها به درمان بيماري آرتروز با سنگ هاي مغناطيسي شده مي پرداختند.

همچنين گزارش شده است كه در يونان باستان بقراط از آهن ربا براي تسكين سردرد استفاده كرده است.

مگنت تراپی:

بدن انسان به طور طبيعي ميدان هاي الكترومغناطيسي توليد مي كند. ما همچنين مي توانيم ميدان هاي الكترومغناطيسي پويا را با استفاده از فناوري خاص، طراحي و توليد كنيم.

مگنت تراپي يا مغناطيس درماني يك روش درماني غيرتهاجمي است و از ميدان هاي مغناطيسي براي اهداف درماني بهره مي گيرد.

در مگنت تراپی از ميدان مغناطيسي ضعيف كه توسط يك آهن رباي دائم توليد مي شود، استفاده مي شود تا درد و ديگر اختلالات تسكين يابند.

قرار دادن برخي از قسمت هاي بدن در معرض ميدان هاي الكتريكي يا مغناطيسي ضعيف، اثرات مفيدي براي سلامتي دارد.

بدن ما به طور طبيعي داراي ميدان الكتريكي و مغناطيسي مي باشد. طبق نظر محققان، وقتي دچار بيماري مي شويم در واقع ميدان مغناطيسي آن قسمت از تعادل خارج شده است و اگر نزديك قسمت آسيب ديده يك ميدان مغناطيسي قرار دهيم، ميدان مغناطيسي بدن به حالت نرمال بر مي گردد.

روش ايجاد كردن ميدان مغناطيسی:

جريان الكتريكي، ميدان مغناطيسي توليد مي كند. جريان هاي الكتريكي ميكروسكوپي درون

آهن ربا هاي طبيعي به طور متقاطع از روي هم مي گذرد و در نتيجه ميدان مغناطيسي با شدت و جهت مشخص ايجاد مي شود كه شدت و جهت ميدان مغناطيسي به ساختار  بلور ها بستگي دارد.

درمان مغناطيسي را مي توان به درمان با فركانس بالا و درمان با فركانس پايين تقسيم كرد:

 1. درمان مغناطيسي با فركانس بالا: موج تكانه اي كوتاه مدت دياترمي است كه داراي سيگنال بسيار كوتاه مدت مي باشد. فركانس كار دستگاه ۵-۸۰۰ هرتز است. به طور كلي، براي بيماري هاي مزمن، فركانس بالاتر و براي موارد حاد و ضايعات سطحي، فركانس هاي پايين تر توصيه مي شود.
 2. درمان مغناطيسي با فركانس پايين: درمان مغناطيسي با فركانس پايين داراي ميدان مغناطيسي ضربه اي واضح و فركانس ۲-۵۰ هرتز است. فركانس پايين در موارد حاد و فركانس بالاتر در موارد مزمن توصيه مي شود.
 • به طور كلي ميدان هاي مغناطيسي با شدت ضعيف و فركانس پايين مورد استفاده قرار مي گيرند و بيشترين تاثير را در رفع درد دارند.
 • به نظر مي رسد كه ميدان هاي الكترومغناطيسي پالسي(PEMF) وقتي به تنهايي استفاده مي شود، به طور مستقل در كاهش شدت درد در بيماران موثر است.

اگر یک ميدان مغناطيسي پالسي (PEMF) به بدن وارد شود، بدون نياز به دارو يا مواد شيميايي مي تواند به توليد ميدان الكترومغناطيسي پرداخته و مبادلات الكترومغناطيسي سالم را دوباره برقرار سازد. به همين دليل مگنت تراپی روشي بسيار مفيد در نظر گرفته ميشود كه قادر به تحريك تمام سطوح بدن مي باشد. مگنت از خارج بدن اعمال مي شود، به طور كامل در بدن نفوذ مي كند و سلول ها، اندام ها، بافت ها و در نتيجه كل بدن را تحت تاثير قرار مي دهد.

مگنت تراپی نوعي درمان فيزيوتراپي و توانبخشي است كه طي آن بدن در معرض يك ميدان مغناطيسي با فركانس پايين قرار مي گيرد. سلول ها و سيستم هاي كلوئيدي در بدن حاوي يون هايي هستند كه مي توانند تحت تاثير نيرو هاي مغناطيسي قرار بگيرند. هنگامي كه بافت در معرض ميدان هاي مغناطيسي پالسي قرار دارد، جريان الكتريكي ضعيفي ايجاد مي شود و تمام سلول هاي در معرض آن فعال مي شوند.

اين روش سرعت فرايند هاي ترميمي طبيعي بدن را افزايش مي دهد و به صورت طبيعي

مي تواند درد بيمار و دوره نقاهت پس از آسيب ديدگي را كاهش مي دهد.

مزاياي درماني مگنت تراپی با بیمه:

 1. درمان غير تهاجمي و بدون درد
 2. از بين بردن درد، ورم و التهاب
 3. بازسازي بافت ها حتي بافت هاي عمقي

اثرات زيست شناختي ميدان هاي مغناطيسي:

 1. اثرات سلولي: سبب افزايش اكسيژن سلولي، بهبود استفاده از اكسيژن، افزايش متابوليسم و افزايش انرژي در سطح سلولي مي شود.
 2. اثرات استخواني: ميدان مغناطيسي به دليل اعمال اثر پيزوالكتريك بر استخوان ها روند ساخت ترابكول هاي استخواني را در ناحيه آسيب ديده بهبود مي بخشد و آن ها را به جهت درست هدايت مي كند درنتيجه كال استخواني بهتري ايجاد مي شود
 3. اثرات عروقي: متخصصين متوجه شده اند كه ميدان هاي مغناطيسي تشكيل مويرگ هاي جديد را تسهيل مي كند و اسفنگتر هاي پيش مويرگي را باز مي كند كه اثرات آن بهبود گردش خون در شريان،‌ انبساط عروقي و بهبود فشار جزئي اكسيژن است.

اثرات ميدان هاي الكترومغناطيسي پالسي (PEMF) در مگنت تراپی:

 1. اثر ضد تورم: با بهبود نفوذ پذيري غشاي سلولي، بر متابوليسم سلول تاثير مي گذارد و امكان جذب سريع تر تورم را فراهم مي كند
 2. اثر ضد التهابي: اين روش درماني در بهبود شكستگي استخوان و همچنين زخم هاي پوستي و بافت زير پوستي و التهاب حاد و مزمن كمك مي كند
 3. اثر ضد درد: ميدان مغناطيسي پالسي انتقال پيام درد را از انتهاي عصب به سيستم عصبي مركزي (CNS) كاهش مي دهد و باعث كاهش بيشتر درد(مانند درد آرتروز) مي شود. همچنين ميزان مورفين را در بدن افزايش مي دهد.
 4. افزايش خونرساني: در مدت چند دقيقه رگ هاي خوني را در ناحيه آسيب ديده منبسط كرده و گردش خون را بهبود مي بخشد.
 5. اثر ريلكس كردن عضلات: استرس را در سيستم اسكلتي عضلاني كاهش مي دهد، استحكام كششي در رباط ها را افزايش داده و دامنه حركت مفاصل را افزايش مي دهد.
 6. همچنين اثرات ديگري مانند كاهش تحليل عضله پس از جراحي، تقويت سيستم ايمني بدن، بازسازي و سم زدايي، هماهنگ كردن سيستم عصبي و بهبود كيفيت خواب دارد.