زانوي پرانتزي
زانوي پرانتزي
مارس 14, 2023
كرايو تراپي
كرايوتراپي (سرما درماني)
مارس 25, 2023

فيزيوتراپي گردن

فيزيوتراپي گردن

گردن درد يكي از درد هاي اسكلتي عضلاني بشمار مي رود كه امروزه شيوع بسياري كرده است . در حدود ۱۰ درصد از افراد با يك دوره گردن درد در بين زنان كمي بيشتر از مردان مشاهده مي شود.

درد گردن

گردن شامل مهره هايي از ستون مهره است كه بين تنه و سر قرار دارد . پايداري گردن به علت شكل مهره ها و ليگامان ها و عضلات اطراف آن تامين مي شود . گردن در جهات مختلف حركت مي كند و وزن سر را تحمل مي كند. ستون فقرات گردني شامل ۷ مهره و ديسك بين مهره اي است . اين مهره ها با تحمل وزن سر ، عامل حركات متنوع آن نيز هستند.

ريشه هاي عصبي مربوط به اندام هاي فوقاني از ميان مهره هاي گردن عبور كرده و سپس به نواحي بازو ، ساعد و انگشتان دستان امتداد مي يابند. عضلات بسياري در ناحيه گردن وجود دارند ،‌ بعضي از آنها از ناحيه ي پس سري تا مهره هاي سينه اي كشيده شده اند.

گردن درد زماني اتفاق مي افتد كه ستون فقرات توسط صدمات، بيماري ها، ساييدگي و هم چنين مكانيك ضعيف بدن تحت فشار قرار مي گيرد. تمام گروه هاي سني در معرض خطر ايجاد گردن درد هستند. افرادي كه در يك محل نشسته و فعاليت با كامپيوتر را براي مدت زمان طولاني انجام مي دهند نيز با سطح بالاي اين خطر مواجه هستند.

علت گردن درد مي تواند از آسيب ، وضعيت بدني ضعيف ، استرس ، سايش طبيعي ، بيماري و ساير علت ها باشد . عدم هم ترازي ستون فقرت ( براي مثال خميدگي يا خوابيدن روي شكم ) و بلند كردن اجسام سنگين به صورت نادرست بر روي ستون فقرات گردني فشار وارد مي كند و آسيب را محتمل تر مي كند.

 

مطلب پیشنهادی : سندروم پريفورميس

 

بيماري هايي كه باعث گردن درد مي شوند عبارتند از :

 • آرتروز گردن ( اسپونديلوز گردن )
 • مننژيت كه باعث التهاب دور بافت هاي مغز و طناب نخاعي مي شود و
 • تنگي كانال نخاعي
 • آنفولانزا كه باعث گردن درد و ديگر قسمت هاي بدن مي شوند.
 • بيماري هاي مزمن از قبيل : فيبروميالژيا ، آرتريت روماتوييد ، اسپونديليت انكيلوزان ، تورتيكولي ( كجي گردن ) باعث گردن درد مي شوند.
 • فشار بر روي عصب :

فشرده شدن اعصاب ستورن فقرات مي تواند باعث بروز دردي شود كه از ابتداي كانال نخاعي شروع و سپس به سمت بازوها و دست ها و انگشتان مي رود . درد ناشي از فشار بر روي عصب با درد ناشي از سندروم تونل كارپال كه معمولا با بي حسي همراه است متفاوت است.

 • استئوآرتريت :

با پير شدن ديسك ، ديسك خشك شده و كوچك مي شود و ممكن است خار هاي استخواني تشكيل شود . اين تغييرات منجر به تنگي مجرا يا فتق ديسك گردن و بروز علائم ديسك گردن مي شود .

 • تنگي كانال نخاعي :

نازك شدن كانال هاي استخواني در ستون فقرات مي تواند به طناب نخاعي و عصب ها فشار مي آورد و باعث تورم و التهاب آن ها مي شود .

 • ديسك گردن ( بيرون زدگي ديسك ) :

 قسمت مركزي و ژله مانند ديسك ستون فقرات مي تواند متورم شود يا توسط يك ناحيه ضعيف در ديواره پاره شود و روي عصب ها فشار آورد .

روش هاي متداول فيزيوتراپي گردن

 • كشش و تقويت عضلات گردن
 • درماه هاي دستي گردن: براي كاهش سفتي و بهبود حركت  و افزايش دامنه حركتي،‌ مفاصل گردن و پشتي ر. موبيليزيشن ميدهد.
 • تركشن گردني براي ديسك گردن: كه به ۳ صورت دستي، مكانيكي ( سيستم قرقره ) و الكتريكي ( بصورت مداوم و يا منقطع ) انجام مي‌شود.
 • ليزر درماني: با انتقال انرژي به داخل بدن فرايند طبيعي درمان را تسريع ميسازد، بنابر اين با استفاده از ليزر بافت هاي آسيب ديده مانند ديسك ب سرعت بيشتري ترميم ميابند.
 • استفاده از دستگاه تحريك الكتريكي با استفاده جريان هايي مانند TENS جهت كاهش درد.