می 10, 2018

قوز کمر ، دلایل و روش های درمان

قوز کمر قوز کمر یا کیفوز عارضه ای است که با انحنای بیش از حد ستون فقرات در ناحیه فوقانی کمر مشخص می شود. ستون فقرات به […]