دسامبر 28, 2020

صافی کف پا چیست و چگونه درمان می‌شود؟

صافی کف پا و علت آن کاهش گودی کف پا (قوس طولی داخلی) را صافی کف پا گویند. این عارضه و عواقب ناشی از آن، اغلب […]
نوامبر 20, 2018

دررفتگی کشکک زانو

دررفتگی کشکک زانو که سبب ناپایداری کشکک زانو یکی از آسیب های شایع مفصل زانو است که طی آن بخشی از استخوان یا کل استخوان کشکک در […]