جولای 10, 2018

درمان خار پاشنه با فیزیوتراپی

خار پاشنه خار پاشنه‌ پا عارضه ای است که به دلیل ایجاد یک زایده‌ استخوانی‌ در پاشنه‌ پا رخ داده و سبب ایجاد درد و اختلال […]