مارس 23, 2018

فیزیوتراپی سندرم تونل کارپال (CTS)

بسیاری از اوقات دردها و بی حسی های مچ دست ممکن است به دلیل سندروم تونل کارپال باشد. در این مطلب به این سندروم و علائم، […]