می 18, 2018

درد سیاتیک و درمان آن با فیزیوتراپی

درد سیاتیک کمردرد شدید و ناگهانی که با انتشار درد به باسن، پشت ران و ساق پا همراه است مهم ترین مشخصه آسیب و درگیری عصب […]