اکتبر 20, 2018

تاندونیت شانه

تاندونیت شانه چیست؟ تاندونیت شانه عارضه ای است که با التهاب تاندون های شانه و ایجاد پارگی‌ های میکروسکوپی در شانه مشخص می شود. تاندونیت شانه […]