ژانویه 31, 2022

دیسک کمر

تعریف پارگی دیسک کمر مشکل فتق دیسک گاهی اوقات لغزش یا پارگی دیسک کمر نیز نامیده می شود و بیشتر در قسمت پایین کمر ایجاد می […]
آوریل 14, 2019

کف پای صاف و درمان آن

علت کف پای صاف   چیست و راههای درمان آن چگونه است؟ کف پای صاف یا صافی کف پا مشکلی مادرزادی است که در آن بیمار احساس […]
آوریل 7, 2019

تعرفه و هزینه فیزیوتراپی و لیزر درمانی پرتوان با بیمه

تعرفه و هزینه فیزیوتراپی و لیزر پرتوان با بیمه و سایر خدمات نوین فیزیوتراپی مانند شاک ویو ، مگنت ، لیزر پرتوان ،نیدل و…یکی از دغدغه […]