خرداد ۱۲, ۱۳۹۸
فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

      فیزیوتراپی در منزل هم اکنون بعنوان یک نیاز ضروری و مهم شناخته میشود.   مرکزفیزیوتراپی سبلان شرق با فیزیوتراپیست های آقا و خانم […]
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸
کلینیک فیزیوتراپی سبلان شرق

تعرفه و هزینه فیزیوتراپی و لیزر درمانی

تعرفه و هزینه فیزیوتراپی و لیزردرمانی و سایر خدمات نوین فیزیوتراپی مانند شاک ویو ، مگنت ، نیدل و…یکی از دغدغه های اصلی بیماران و نیازمندان […]
UA-11641677-1