به عنوان یکی از مراجعین عزیز و با ارزش کلینیک فیزیوتراپی شرق، ما به دنبال بهبود و ارتقاء خدمات خود هستیم و نظرات شما به عنوان بخش ارزشمندی از این فرآیند، برای ما بسیار مهم است.

به همین دلیل، ما از شما دعوت می‌کنیم تا با شرکت در هر یک از نظرسنجی های زیر شرکت کنید.

این نظرسنجی به ما کمک می‌کند تا نقاط قوت خدماتمان را تشخیص دهیم و بهبودات لازم را اعمال کنیم.