دیسک کمر
ژانویه 31, 2022
لیزر-درمانی
لیزر درمانی و اثرات آن
آوریل 13, 2022

فیزیوتراپی آسیب رباط صلیبی

اهداف اصلی توانبخشی آسیب رباط صلیبی:

موارد و اهداف اصلی از انجام فیزیوتراپی پس از آسیب رباط صلیبی زانو

 • بدست آوردن دامنه حرکتی کامل مفصل زانو
 • بهبود قدرت عضلات و حس عمقی مفصل
 • بدست آمدن ثبات عملکردی مفصل زانو
 • رسیدن به بهترین سطح عملکردی روزانه (راه رفتن، دویدن ، پریدن . ..)
 • کاهش ریسک آسیب مجدد

 

مداخلات فیزیوتراپی به چند فاز تقسیم میشوند:

 • فاز حاد
 • قبل از جراحی
 • بعد از جراحی
 • بازگشت به ورزش

 

اهداف فاز حاد:

 • بدست آوردن دامنه حرکتی مناسب ، قدرت ، حس عمقی و کنترل مناسب.
 • معمولا این فاز زمانی به پایان میرسد که بیمار قدرت حدود ۸۰ درصد پای سالم و دامنه حرکتی بین صفر تا ۱۱۰ درجه زانو را بدست آورده باشیم.

 

اساس پروتکل های توانبخشی جراحی رباط صلیبی:

 1. بدست آوردن سریع دامنه صفر درجه اکستنشن زانو
 2. وزن اندازی زودهنگام روی مفصل
 3. تمرینات تقویتی زنجیره بسته زانو

 

هفته اول

 • هدف، بدست آوردن فول اکستنشن و حداقل ۷۰ درجه فلکشن میباشد.
 • بریس بیمار را در فول اکستنشن قفل میکنیم.
 • وزن اندازی تا حد تحمل (عصا) ۷ تا ۱۰ روز.
 • استفاده از یخ و فشار و بالا نگه داشتن پا جهت کاهش تورم
 • تمرینات ایزومتریک برای هر دو طرف
 • الکتروتراپی

 

روز هفتم تا دهم

 • وزن اندازی پارشیال و به مرور وزن اندازی کامل
 • تمرینات  wall slide, heel slide
 • hang prone , towel ext
 • slr
 • active assisted flexiona

 

هفته سوم

 • وزن اندازی کامل
 • دامنه حرکتی صفر تا ۱۱۰ درجه
 • تمرینات  calf raise, leg press, partial squat , biking , proprioception

 

هفته سوم تا پنجم

 • راه رفتن نرمال
 • تمرینات با دستگاه ایزوکینتیک
 • اگر قدرت عضلات خوب باشد ، بریس را در می آوریم

 

هفته پنج تا شش

 • تمرینات با دستگاه ایزوکینتیک
 • تقویت کواددریسپس و همسترینگ (قدرت ۷۰%)
 • دویدن ، شنا کردن، پریدن

 

هفته هشتم تا دهم

 • تمرینات با دستگاه ایزوکینتیک با سرعت های مختلف
 • تمرینات Agility

ماه چهارم تا ششم

 • تمرینات مختص هر ورزش برای ورزشکاران
 • بازگشت به فعالیت های روزمره طبیعی
 • تمرینات  plyometric

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button