سندروم پريفورميس
سندروم پريفورميس
مارس 14, 2023
فيزيوتراپي گردن
فيزيوتراپي گردن
مارس 25, 2023

زانوي پرانتزي

زانوي پرانتزي

منظور از زانوي پرانتزي چيست؟

زانوي پرانتزي يا ژنو واروم يكي از انواع تغيير شكل هاي زاويه دار زانو مي باشدكه در آن دو كنديل داخلي ران ها از يكديگر دور مي شوند، فاصله بين زانو ها بيشتر شده و نمايي شبيه به كمان يا پرانتز در زانو ايجاد مي شود. به زبان ساده تر در حالت عادي وقتي سرپا و مستقيم مي ايستيم و مچ پاهايمان را به هم مي چسپانيم زانو ها در كنار يكديگر قرار گرفته و فاصله ي كمي با هم دارند. گاهي اين فاصله زياد مي شود و به نظر مي رسد كه كل اندام هاي تحتاني راست و چپ به صورت دو پرانتز در كنار يكديگر قرار گرفته اند، به اين تغيير شكل زانوي پرانتزي مي گويند.

زانوي پرانتزي چه علائم و عوارضي دارد؟

ازجمله علائم شايع زانوي پرانتزي عبارت اند از :

۱- راه رفتن اردك وار

۲- ساييدگي كناره ي خارجي كفش و تغيير شكل پنجه ي پا

۳- بروز درد در قسمت هاي داخلي زانو به علت وارد آمدن فشار بيش از حد

۴- بروز درد در قسمت هاي خارجي زانو به علت كشيدگي بافت هاي نرم اطراف مفصل

۵- تغييرات فرسايشي و زودرس در زانو ( آرتروز زوددرس )

۶- چرخش ساق و ايجاد ظاهر ناخوشايند براي پاها در مراحل پيشرفته

۷- خستگي زودرس در هنگام راه رفتن

چه عوامل و علت هايي زمينه را براي ايجاد زانوي پرانتزي فراهم مي كنند؟

۱- عوامل مربوط به رشد ، مثلا عدم هماهنگي صفحه ي رشد در كودكان، ضربات وارده به صفحه ي رشد

۲- چاق بودن و زود راه افتادن بچه ها

۳- عادت هاي غلط در هنگام نشستن ( چهار زانو نشستنن طولاني مدت )

۴- الگو هاي نادرست راه رفتن مثلا چرخش پا ها به داخل

۵- كوتاهي و ضعف عضله هاي خلفي ران ( همسترينگ )

۶- بيماري هايي كه باعث كاهش ماده معدني استخوان مي شوند ( مثل راشيتيسم و استئومالاسي )

۷- بد جوش خوردن قسمت هاي انتهايي استخوان ران و يا قسمت فوقاني استخوان درشت ني ساق به دنبال شكستگي

 

مطلب پیشنهادی : درمان های فیزیوتراپی فتق دیسک کمر

 

زانوي پرانتزي چگونه اندازه گيري و تشخيص داده مي شود؟

براي اندازه گيري اين اختلال فرد بدون كفش و جوراب در حالي كه زانو ها و ران هايش ديده مي شود، بدون هيچ گونه انقباض در عضله هاي ناحيه ي ران مي ايستد. زانو ها بايد در حالت باز كردن كامل قرار گرفته باشند و قوزك هاي دوپا به هم چسبيده باشند.

در اين حالت فيزيوتراپست فاصله ي بين كندايل هاي داخلي بين دو زانو را به وسيله ي كوليس يا كاليپر اندازه گيري مي كند. اين فاصله در بيشتر افراد در دامنه ۲ تا ۴ سانتي متر قرار دارد كه معمولا وضعيت طبيعي محسوب مي شود ، افزايش اين فاصله ي بيشتر از ۴ سانتي متر به عنوان زانوي پرانتزي تلقي مي شود.

زانوي پرانتزي يا ژنو واروم چگونه درمان مي شود؟

براساس علت هاي ايجاد اين اختلال در فيزيوتراپي روش ها و پروتكل هاي مختلفي براي درمان وجود دارد از جمله :

* تمرين درماني و تجويز حركات اصلاحي خاص فرد به منظور تقويت عضلات ضعيف و كشش عضله هاي كوتاه شده

* به كاربردن تكنيك هاي دستي و استفاده از سوزن خشك براي آزاد كردن عضلات  و بافت هاي درگير

* استفاده از دستگاه هاي الكتروتراپي نظير التراسوند ، تحريكات الكتريكي ، و.. براي كاهش درد و آماده سازي بافت براي انجام تمرين هاي اصلاحي

* انجام كينزيوتيپينگ براي اصلاح راستا و ماندگاري درمان

* تجويز ارتز ها و وسايل كمكي اصلاحي

* اصلاح عادت هاي نادرست روزمره در حالت هاي نشستن، راه رفتن، ايستادن و..